POLISI PEMBATALAN DAN PEMULANGAN SUMBANGAN TABUNG PEMBANGUNAN SRI AMAN KOTA BHARU


1) Setiap transaksi sumbangan yang telah ditolak daripada akaun bank / kad kredit / kad debit penyumbang adalah muktamad, tidak boleh dibatalkan dan tidak boleh dipulangkan kembali kepada penyumbang.


2) Setiap transaksi yang dijadualkan melalui recurring transaction tetapi masih belum ditolak daripada akaun bank / kad kredit / kad debit penyumbang boleh dibuat perubahan atau dibatalkan tertakluk kepada terma dan syarat yang telah ditetapkan.


3) Polisi ini adalah tertakluk kepada perubahan oleh Jawatankuasa Tabung Pembangunan SRI Aman Kota Bharu dari semasa ke semasa.